اذا جاء نصرالله و الفتح

مردی از دل کویر ،با اندیشه هایی به زیبایی تلالو آفتاب که از همه جا عبور می کند و زیبایی خودش را به قلب های انسانهای خوش فکر و خوش قلب بدون هیچ مرزی می تاباند تا انسان از این زیبایی ، حس لطافت هستی را دریافت کند .